Media

Rzecznik prasowy | Press Officer
Robert Szłapak
e-mail: rzecznik@poloniapila.com


Akredytacje | Accreditation
akredytacje@poloniapila.com
Formularz akredytacyjny w formacie docx | Accreditation request - docx format
Formularz akredytacyjny w formacie pdf | Accreditation request - pdf format


Zasady udzielania akredytacji dziennikarskich oraz foto:
1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).
2. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu).
3. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach pełnych nazw drużyn i lig wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych.
4. Akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytacje zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej, przy czym klub może zawnioskować do GKSŻ o udzielenia akredytacji osobie niepełnoletniej.
6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.
7. Każdy klub dostarcza przed pierwszą rundą rozgrywek do GKSŻ listę akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów zawierającą adres e-mail dziennikarza lub fotoreportera.

Przepisy dotyczące fotoreporterów:
1. Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 30 minut przed godziną ich rozpoczęcia.
2. Klub ma prawo wydać zgodę na przebywanie w wyznaczonych strefach na płycie wewnątrz toru podczas zawodów maksymalnie ośmiu fotoreporterom. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie dwie osoby spośród fotoreporterów lub ekipy reporterskiej telewizji klubowej.
3. Podczas przerw technicznych podczas zawodów fotoreporterzy celem zmiany lokalizacji na stadionie mają prawo przechodzić wzdłuż bandy przez wyjazd z parku maszyn.
4. Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach od momentu wydania zgody na zwolnienie motocykli przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego.

Wewnętrzne zasady udzielania akredytacji prasowych:

1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez KŻ Polonia Piła udzielane są przez KŻ Polonia Piła;
2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom, itp.;
3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane;
4. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 19.00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem jest czwartek);
5. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
6. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana na adres e-mail dziennikarza podany we wniosku akredytacyjnym;
7. Kamizelki dla fotoreporterów oraz dla telewizji będą wydawane w biurze prasowym zawodów w czasie wydawania akredytacji jednorazowych;
8. Fotoreporterzy potwierdzają otrzymanie kamizelki FOTO z unikalnym numerem poprzez złożenie podpisu na liście. Kamizelka każdorazowo musi zostać zwrócona po zawodach do biura zawodów;
9. Fotoreporterzy są zobowiązani do noszenia kamizelek w trakcie przebywania na stadionie, a w szczególności podczas poruszania się w parku maszyn, w obrębie toru i na płycie boiska;
10. Indywidualny numer fotoreportera, który umieszczony jest na kamizelce, nie może być zasłaniany przez żadne części ubioru fotoreportera;
11. Fotoreporterzy i pracownicy telewizji są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przebywania w parku maszyn oraz w obrębie toru i na płycie boiska;
12. Fotoreporterzy, dziennikarze, redaktorzy winni stosować się do poleceń wydawanych przez sędziego zawodów, organizatorów, w tym do zaleceń służb ochrony i służb informacyjnych zawodów;
13. KŻ Polonia Piła zastrzega, że w przypadku łamania regulaminu ma prawo cofnięcia akredytacji;
14. KŻ Polonia Piła zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2017;

Herb drużyny Polonia Piła w formacie png
Sponsorzy
 • Euro Finannce Transport
 • MSM Skrzynie Biegów
 • Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.
 • Zakład Rolniczo - Przemysłowy Farmutil HS
 • Investa
 • Agro-Land
 • Veskez
 • Pil Building
 • Terrazzo Beton Towarowy
 • Piękne oczy Polskie salony optyczne
 • TranspilSpedition
 • Ceva Logistics
 • Gólcz & Synowie
 • Iveco Gibas
 • Toyota Ukleja
 • Terrano
 • Adari
 • Łożyska Łaszcz
 • Nowak Opony Serwis
 • Zakład budowlany Wójcik
 • Gringo - Hotel Restauracja
 • ZIS Hass
 • Jarg-Mot Górka
 • Euro Dach
 • OSM Łobżenica
 • El Serwis
 • Royal Pizza
 • Polisa Expert
 • Skup Złomu Irena Cicha
 • TOP FENCE
 • Sufity napinane - Firma Budowlana Jakub Lewandowski
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
 • Profil
 • Kablonex
Miasto Piła
Klub 100 Polonia Piła
Klub Biznesu
Śniadanie Biznesowe Polonia Biznes Klub
Następne zawody w Pile
27 września godz. 16:00
VII runda Nice Cup
-
-
Poprzedni mecz
6 sierpnia 2017
-
Euro Finannce
Polonia Piła
Stal Rzeszów
47 - 43
Tabela ligowa
Miejsce Drużyna Mecze Punkty +/-
1 Rybnik 0 0 0
2 Gdańsk 0 0 0
3 Daugavpils 0 0 0
4 Łódź 0 0 0
5 Piła 0 0 0
6 Kraków 0 0 0
7 Lublin 0 0 0
8 Gniezno 0 0 0
Media klubowe
facebook.com/poloniapila @PoloniaPila Polonia Piła TV
Partnerzy klubu
Patroni medialni
Polonia Piła na facebooku
Forum Miłośników Pilskiego Żużla
Forum miłośników pilskiego żużla
Reklama
IVECO GIBAS
KŻ VICTORIA Piła

KLUB ŻUŻLOWY
POLONIA PIŁA

Kossaka 23/25
adres do korespondencji: Bydgoska 1 (stadion)
tel. 794-265-782
64-920 PIŁA
NIP: 7642663007
REGON: 302073502

Redakcja:
Sebastian Dreczka - redaktor, administrator
Robert Szłapak - rzecznik prasowy, redaktor